Manufaktura programów

Zajmujemy się wytwarzaniem oprogramowania w technologii .NET, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania do przetwarzania i wyszukiwania informacji muzycznej (Music Information Retrieval).

We develop software in .NET technology, mainly for purposes of music processing and music information retrieval.

Opus

Opus to baza danych rękopisów muzycznych, wykonana w technologii Silverlight i MongoDb. Baza zawiera zeskanowane strony rękopisów i fragmenty nutowe. Zasoby można wyszukiwać na różne sposoby, m.in. na podstawie wprowadzonych incipitów.

Opus is a database of musical manuscripts, created with Silverlight and MongoDb. Database contains scanned manuscript pages and fragments of musical sources. Resources can be queried in many different ways.

Idź do wyszukiwarki / Browse »

Technologia / Technology


Opracowujemy własne technologie reprezentacji i przetwarzania informacji muzycznej, m.in. kontrolki do wyświetlania zapisu nutowego.

We develop new technologies for purposes of drawing and processing of music information, i.e. note viewer control.

Czytaj więcej / Read more »

Kontakt / Contact

Manufaktura programów Jacek Salamon
NIP: 6182090583
REGON: 302763997
manufaktura@archiwistykamuzyczna.pl

Napisz maila / Send mail »